is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van het burger/ijl welhoek voor het Koningrijk der Nederlanden.

ELFDE TITEL.

Van de scheiding van tafel en béd.

Art. 1. In de gevallen, welke grond tot echtscheiding opleveren , zal het aan de echtgenooten vrijstaan om de scheiding van tafel en bed in regten te vragen.

Die regtsvordering zal ook kunnen worden aangevangen , ter zake van buitensporigheden , wreedheden en grove beleedigingen door den eenen echtgenoot jegens den anderen gepleegd.

2. Zoodanige regtsvordering wordt op dezelfdu wijze als die lot echtscheiding aangelegd, voortgezet cn uitgewezen.

5. De echtgenoot welku eenc regtsvordering tot scheiding van tafel en bed heeft aangevangen, is niet ontvankelijk, om uit hoofde van dezelfde oorzaak, echtscheiding te vragen.

4. Scheiding van tafel en bed kan ook door den regter worden uitgesproken op het verzoek door de heide echtgenooten te zamen gedaan, zonder dat deze gehouden zijn eenc bepaalde oorzaak op lc geven.

Zoodanige scheiding zal niet kunnen worden toe;