is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is het, dat, Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-G'eneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Van het bedrag en de verschuldigdheid van den accijns.

Art. 1. De accijns op de buitenlandsche brandewijn, rum, arak, en verder gedisteleerd (inet uitzondering van de likeuren ) , zal bedragen als volgt:

Zestien guldens het Nederlandsche vat, tot eene sterkte van tien graden, van den thans hij de administratie in gebruik zijnde zoogenaamde Nederlandsche vochtmeter, bij eene warmte van vijf en vijftig graden van den thermometer van Fahrenheit; meerdere of mindere hoeveelheid dan een vat, naar evenredigheid-

Meerdere of mindere sterkte op den voet van het volgende tarief.

TARIEF