is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzinking00* * ^CC^nS ,°P 'iet kuitenlandseh gedisteleerd , aanwijzende de graden van voclifmp^n.^1 i ^ns ^ (^e a(lministratie in gebruik zijnde zoogenaamde Nederlandsche T)p 0 bedl'ag Van den *<*$«* Per val, uit die graden afgeleid.

|T W v Trnt,t gesteld op 55 graden van den thermometer van Fahrenheit.

1 . - ^

Graden > 1 "*"' 'L"11t •"£ *

l0dTaftnUen8 NePdi VC1'T°!g VervolS I Vervol8 Verv°'& Vervolg Vervolg

Vochtmeter11 landsch ' van van Tan- yan van van van

— — '°la " kolom a. kolom i. kolom 2. kolom i. kolom 2. kolom 1. kolom 2.

Kolom 1. K.olom2. Q ^ —"—

- m °M^,ns' 1 Graden. Accijns. Graden. ^ Accijns. Graden. Accijns.

e«!d. Cs. ——p— ——— - "" —

°0 * o 16 3 - guld' cs- guW- CS. gild. cs. guld. CS,

O l O 5-2 5 ,4 6 08 6 5 12 00 11 9 17 76 19 7 25 68

0 , o 48 3 , , 6 24 6 7 1216 12 1 1792 20 o 25 84

o ; o 64 3 fschaars 6 4o 6 8 12 52 12 5 >8 08 20 2 24 0o

0 0 o 80 3 ?■rul111 ®5' 6 9 12 48 12 4 1824 20 5 24 16

o ° 96 3 7 o 72 7 o iï 64 12 6 18 4o 20 7 24 5 a

o o 1 12 3 o , 6 88 7 1 12 80 12 8 18 56 21 o 24 48

0 l >'83 8±"" 704 7 3 13 36 '3 0 1872 21 3 >5 el

x JJ 1 44 5 ^ruua 7 20 7 4 15 12 i5 2 1888 21 5 24 80 8

1 1 60 4. 9 7 56 7 5 i5 28 i3 4 19 o4 21 8 24 06' I 1 2 >76 4 l8chaaJ 7 52 7 7 i5 44 x5 6 1920 22 0 25'12

1 r, 1 92 4 . | / üo 7 5 10 60 10 8 XQ ;-)6 22 5 25 o«

14 2 08 4 2 rU1!a J 7 84 7 9 x3 76 x4 O X9 52 22 6 25 44

15 2 24 4 X 8 00 8 1 i5 92 i4 2 19 68 22 8 25 60 1 £? 2 4o 4 8168 2 x4 08 x4 4 19 84 25 1 21) 7fi 1 ® 2 56 . 8 52 8 3 x4s4 x4 6 2000 23 4 2592

1 7«chaans 2 72 -schaars 8 *8 85 l4 4o l4 8 20 x6 25 7 2608

a 288 4 gru,w 8164 8 6 x4 56 x5 o 20.52 24 o 2624I

1 Q 3 o4 4 8,80 8 8 1472 15 2 20 48 24 2 26 401

2 o 3 20 4 8 8i96 8 9 x4 88 x5 4 20 64 24 5 26 56'!

2 , 3 36 4 912 9 1 ii o4 i5 6 20 80 24 8 26 721

3 2 ach 352 4 -klaars 9 28 9 2 i5 20 i5 8 2096 2 5 ! 26888 2 aruj" Jo? 5 0rU,m 9p 9 f 1SJ6 16 o 21 12 2 5 4 27 o4 I 2 5 5 34 5 1 9 6° 9 5 15 02 16 2 21 28 2 5 7 27 201

24 4 00 5 2 9 76 9 7 15 68 16 5 21 44 26 o 27 56 !

25 4 16 5 ~ 9 9- 98 i5 84 16 7 21 60 26 3 27 52 ' 2 fi„, 4 32 \ \ 1008 « « « | 16 q 21 76 26 7 27 68 I 2 6 C a" 4 48 5 5 10 " ^fioo ,7 X 219, 27 o 2784!

2 76rutta 4 64 i J 'O O xo 2 J6 16 17 4 22^8 27 3 2800

2 8 4 8o 5 10 10 ó 16 52 17 6 2224 27 7 23 x6 1

2 4 96 £ o 10!n2 10 5 16 48 17 8 22 4o 28 0 98 5o 1

2 9schaars 5i2 ,5 0' 10|0<; i° 7 16 64 ,3 1 22 56 28 5 28 48 1

9 ruim 5 2g 60 11 ° J 10 9 x6 80 18 3 22 72 28 7 08 64

z ? 5 44 6 ° 11 2° » 0 X696 x8 5 2288 29 o 28 80

p „ , 560 62 11 r' 11 / 12 18 8 25 o4 29 4 2896^

. «c laars 5 76 6 5 r 11 f- x9 0 20 29 8 29 X2 |

5 2 ruwu 592 g 4 11 68 11 5 17 44 x9 2 a5 56 5o 1 29 28 I

1T!84 11 ^ *760 19 5 25 52 UcerdJe I

I |