is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i°. Den naam cn de woonplaats van den genen di« den inslag verlangt;

5°. Den naam en de ligging van het pakhuis, kelder of bergplaats waaruit de uitslag moet geschieden;

4 . De hoeveelheid, soort en juiste sterkte van het gedisteleerd;

5°. liet merk of nummer van het fust of de mand;

6y. Den naam van den vervoerder en opgave van deszelfs voer- of vaartuig;

7°. Den tijd binnen welken het consent-biljet van kracht zal zijn tot uitslag, vervoer en inslag van het daarin vermelde gedisteleerd;

<J . Den dag, waarop het origineel consent-biljet algeteekend ten kantore der afgifte zal moeten zijn terug ontvangen.

liet gedisteleerd ter bestemder plaatse aangekomen zijnde , zal de ontvanger ter plaatse van den inslag op het consent-biljet vermelden den naam en de ligging van liet pakhuis, kelder of bergplaats, waarin de inslag moet geschieden.

liet duplikaat consent-biljet zal door den aflevcraai

B