is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rekening en -vereffening zulj.en op dezelfde wijze, hetzij op verlangen van den handelaar in het groot of der administratie, ook tusschen tijds, kannen plaats hebben.

20. Tot verificatie van het saldo of slot der peil— rekening, zal het pakhuis, kelder of bergplaats van. liet buitenlandsch gedisteleerd, van den handelaar in het groot, kunnen worden aangepeild en gedisteleerd geroeid, gekeurd en gewogen, en zal bij deze peiling of visitatie, hetzij dezelve in Januari of tusschen tijds geschiedt, een verschil van drie percent voor het gedisteleerd op fust niet in aanmerking worden genomen, dan bij overmaat, om het debet van deu handelaar in het groot daarmede te vermeerderen, en bij ondermaat den accijns in te vorderen; zullende echter in beide gevallen de kosten der peiling vooi rekening van den handelaar in het groot, zijn.

Wanneer echter het verschil meerder bedraagt dan de voornoemde drie percent, zal de handelaar inliet

groot, gestraft worden :

Bij ondermaat, met eene boete van den tien dubbelden accijns van hetgeen de ondermaat meerder dan drie percent bedraagt, onverminderd de bijbetaling van den enkelen accijns voor de ondermaat.

Bij overmaat, met den tien dubbelden accijns van hetgeen de overmaat meerder dan drie percent bedraagt , behoudens de vermeerdering van het debet ui et deu enkelen accijns.