is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke en zeer naauwkeurige roeijing en keuring en met in achtneming der formaliteiten omtrent de afschrijving met vervoer voorgeschreven, naar zich nemen en uiterlijk binnen den tijd van eene maand doen overstoken.

Tot de vereischte kracht gebragt, zal bij dezelve vóór het uiteinde van de evengemelde maand, andermaal in het entrepot aanbieden, en de overgestookte brandewijn of ander gedisteleerd toegelaten worden onder de voorzorgen ten aanzien van den invoer uit zee voorgeschreven.

Het verlies op de hoeveelheid door de overstoking geleden, zal, behoudens het in verrekening brengen van dien , bij de finale vereffening door den weder invoerder dadelijk moeten worden veraccijnsd, en hierna de borgtogt vernietigd of de geconsigneerde penningen bij verrekening terug gegeven.

Geene overstoking zal ingeroepen kunnen worden, dan van dranken beueden de gehalte van acht graden , of van eene kenbare bedorven smaak.

57. In het geval dat de sterke dranken gedeterióreerd uit zee worden aangevoerd, zal hierop gelet moeten worden bij de pröeving en keuring, doch niet verder dan de gehalte aangaat, en mitsdien de hoeveelheid drank herleid worden tot die van tien graden , zonder op den eventuëlen Wansmaak, verkleuring of hoedanigheid te letten.

B 5