is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

Van aan den accijns onderworpen leyend Vee 4 bij de vlees chhouwers en slagteris, onder de vereischte vooi-zieningen en penaliteiten, welke die van vijftig guldens, voor iedere overtrêding , niet zullen te boven gaan. *

2°. De vereischte bepalingen maken, dat het voorschreven vee , niet dan langs en door zekere poorten, boomen, sluizen, straten of wegen in de steden zal mogen worden ingevoerd en gedreven, onder geene hoogere penaliteit, dan bij § 1 is vastgesteld.

5°. De schatting der waarde van het slagtvee dooade schatpligtigen zelve doen verrigten en aangeven , behoudens het regt van benadering door de beambten voor de opgegevene waarde, en vijf -ten honderd verhooging derzelve , en tegen betaling, als bij art. 4 is vastgesteld*

4Q. De accijns op het geslagt doen heffen, bij bet stuk , soort en gewigt van het slagtvee, in verband met de waarde van hetzelve, volgens een daartoe uit te vaardigen larief: zoodanig ingerigt, dat hetzelve gegrond zij op den plaatselijken loopenden prijs van het slagtvee, en aldus de quotiteit van den accijns bewaard bhj\e.