is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brouwen gerangschikt, en met gelijke boete , aanhouding en verbeurte als in het inde artikel vermeld , gestraft worden het in de koelbakken aanwezig zijn van bieren na het uur van den den afloop der tonning of ook overal elders dan in de door den brouwer aangegeven bergplaatsen en kelders, gelijk mede het zich bevinden van warme bostel in de roerkuip, ketel of andere werk- of bergplaats van den brouwer na het uur tot de wegvoering aangegeven, en eindelijk het hebben of houden van heet water in eenigen ketel, tot welk gebruik ook, zonder voorafgaande aangifte.

TWEEDE AFDEEI-ING.

Azijnen.

23. De azijnmakers worden in drie klassen verdeeld.

In de eerste klasse zullen worden gerangschikt alle azijnmakers, die hunne azijnen bereiden met gekookt of ongekookt bier, of eigenlijk aftreksels voor bier in de roerkuip bereid zonder werking en gisting, hetzij zij het bier of de aftreksels van den brouwer koopen , hetzelve voor hunne rekening doen brouwen, of eindelijk het zelfs in hunne eigene of gehuurde brouwerij laten brouwen.

De tweede klasse zal bevatten al de azijnmakers die hunne azijnen fabriceren uit vochten getrokken