is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56. De bierbrouwers en azijnmakers verlangende bieren of azijnen voor negotie naar buiten 's lands te verzenden, zullen, ter bekoniing van afschrijving van den accijns, bij de fabrikagie der bieren en azijnen verschuldigd geworden, zicli in allen deele moeten gedragen naar betgeen nopens den uitvoer bij de algemeene wet op den Ophef der accijnsen is vastgesteld.

Onder de bieren en azijnen, voor welke afschrijving verleend wordt, zijn niet begrepen eenigo bieren en azijnen , welke in eene mindere partij dan Van veertig vaten , of daarmede gelijk staande hoeveelheden, in kruiken of flesschen worden uitgevoerd.

Aan de landzijde en langs de rivieren zal geene afschrijving voor negotie worden toegestaan, wat de bieren betreft.

De afschrijving zal verleend worden ter concurrentie van vijf en zestig cents het vat, dewelke, in maniere als boven , zal worden uitgevoerd, doch de bier- en azijn-fabrijkant of trafijkant geene verdere afschrijving van impost bekomen, dan het nog openstaande bedrag van deszelfs rekening toelaat, en mitsdien het reeds aangezuiverde der termijnen voor hem verloren zijn.

De afschrijving zal altijd plaats hebben op do Oudste termijnen van crediet der rekening.

Voor geene bieren en azijnen zal ^fschrijyiog ver-*