is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Dat, wanneer het geëntreposeerde ónder eigen beheer of ter consumtie wordt ingeslagen, de accijns dadelijk in kontanten zal moeten worden betaald.

% Wegens azijnen, welke in het entrepót worden gelegd, zal op de rekening van den azijnmaker worden afgeschreven, voor het vat vijf en zestig cents, meerdere of mindere hoeveelheid naar advenant.

60. De azijnmaker zal geregtigd zijn, om in het entrepot, en m de aldaar onder eigen toezigt verleende kelders en pakhuizen, zijne azijnen over te steken, aan te vallen, te bewerken, en zoodanig te verlengen, als hem, tot gerijf van zijnen handel en debiet, zal goeddunken.

Hij zal hiertoe desgelijks de bevoegdheid hebben , met voorkennis van den entreposeur, de vereischte ingrediënten aan te voeren, doch tevens gehouden zijn van zijne bewerking, zoo veel dezelve eene vermeerdering van azijnen ten gevolge zoude hebben, schriftelijk kennis te geven aan den ontvanger, ten einde deswege gedebiteerd te worden, als voor de uit zijne azijnmakerij ingevoerde azijnen, en hem de aflevering niet ontzegd zoude kunnen worden ter zake dezelve zijnen inslag zouden te boven gaan.

Bijaldien onder de ter vermenging aangevoerde