is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoutzieders aan eikanderen of aan de grossiers te doen, zal moeten worden opgevolgd de bepaling bij art. 8 en li, wegens het ruwe zout, vastgesteld.

18. Uitslag van geraffineerd zout, door de zoutzieders te doen aan neringdoenden en partikulieren, Zal niet mogen geschieden dan met kwitantien van betaalden accijns, afgegeven ten kantore van den ontvanger, ter plaatse van den uitslag, op verbeurte Van het zout en den tien dubbelden accijns.

ig. De zoutziederijen, pakhuizen en bergplaatsen der zoutzieders zijn aan de peiling en visitatie der beambten onderworpen. De peiling bij de zoutzieders zal niet gedaan worden , dan op autorisatie van den inspecteur in het arrondissement.

20. Wanneer bij de visitatie en peiling der zoutziederijen, pakhuizen en bergplaatsen van de zoutzieders, minder zout of pekel wordt gevonden, dan waarvoor de zoutzieders zijn gedebiteerd, zullen zij voor het minder bevondene worden gestraft met de verbeurte van den tien dubbelden accijns, en bovendien verpligt zijn tot bijbetaling van den enkelen accijns voor' het te kort.

Zij zullen op gelijke wijze verbeuren den tien dubbelden accijns, voor al het zout en de pekel, het welk meerder wordt bevonden dan waarvoor zij zijn