is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25- Wanneer bij de visitatie en peiling meerder of minder zout wordt gevonden, dan waarvoor de grossiers zijn gedebiteerd, zullen zij voor het meerder of minder bevondene worden gestraft met verbeurte van den tiendubbelden accijns , en bovendien \erpligt zijn tot betaling van den enkelen accijns voor liet te kort, zullende voor het meerder bevondene hun debet met den enkelen accijns worden vergroot. Een verschil van een veertigste gedeelte tusschen de gedebiteerde en de minder bevondene kwantiteit, zal wel de hijbetaling van den enkelen accijns van het minder bevondene , doch geenszins eene straf ten gevolge hebben.

VIJFDE AFDEELING.

Van uitslag met betaling van den accijns.

•j6.- Bij de uitslagen met betaling van den accijns, door de zcutzieders en handelaars in het groot, van ruw zout en door de zoutzieders en grossiers, van geraffineerd zout, zullen moeten worden nagekomen de navolgende bepalingen : i °. Dat door de belanghebbenden , ten kantore van den ontvanger ter plaatse van den uitslag, zal moeten worden opgegeven: a. Den naam en woonplaats van den inslager.

Den naam, woonplaats, de zoutziederij, het pakhuis of bergplaats van den nitslager.

A 7