is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een gesloten kist met één of meer trechters of openingen. Deze kist zal van twee verschillende sloten moeten voorzien zijn, waarvan de eene sleutel zal berusten onder den molenaar en de andere onder den ontvanger; het schepgraan of meel zal daaruit kunnen worden vervoerd, of het graan gemalen met een consent-biljet.

Zij zullen dadelijk bij het ontvangen van het voorschreven graan op den molen, en zoo veel mogelijk in tegenwoordigheid van den geen die het graan op den molen gebragt heeft, het principaal accijns-biljet ten halve moeten scheuren, en steken in de molen-bus, welke door de administratie aldaar zal zijn geplaatst; op eene boete van twintig guldens voor ieder accijns-biljet. dat niet gescheurd , of niet behoorlijk in de bus zal zijn gestoken.

i4. Zij zullen het dubbel van het accijns-biljet of het consent-biljet bij het graan moeten doen verblijven.

Bij het ter maling uitstorten van iederen zak graan, zullen zij op de binnenzijde, over de geheele lengte van het daarbij behoorende dubbel van het accijnsbiljet of het consent-biljet, met rood krijt steljen eene duidelijke en zigtbare streep, en bij het instorten van den laatsten zak, van de partij op het biljet vermeld, dwars door de daarop reeds gestelde strepen

A 5