is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halen eene soortgelijke kruisstreep, ten blijke dat de geheele partij graan is uitgestort.

Wanneer de partij slechts in één zak bestaat, zal het ter maling uitstorten van het graan worden aangewezen, door het als voren stellen van twee gekruiste strepen.

Ongemalen graan, gedekt met een biljet als voren gemerkt, en omgekeerd, gemalen graan, gedekt dooreen niet gemerkt biljet, wordt beschouwd als van de vereischte accijns- of consent-biljetten geheel niet voorzien te zijn.

Bij den vervoer van het gemalen graan van den moien, zullende molenaars of derzelver daartoe door hun gemagtigde knechts, op den rug van het biljet met zwarte inkt stellen, en met hunne naamteekerung bekrachtigen de datum, maand en het uur, wanneer hetzelve van den molen wordt vervoerd, op eene boete van vijfentwintig guldens per mud!

Aan de molenaars welke niet schrijven kunnen, zal worden toegestaan om de datum, maand en het uur, door aan hen van wege de administratie op te geven meuten uit te drukken, en hunne naamteekening te stellen met een stempel.

15. De molenaars zullen geen graan op hunne molens mogen ontvangen, noch het meel van hunne molens mogen doen vervoeren, dan in zakken die duidelijk in olie-verw zijn voordien van de merken