is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boyende ƒ x 1.oo tot en met ƒ i4.oo f 0.70

cc cc - i4.oo cc cc cc - 17.00 - o.85

« cc - 17.00 cc cc cc - 20 00 - 1.00

cc cc - 20.00 cc cc cc - a5.00 - 1. i5

cc cc - 25.oo cc cc cc - 3o.oo - 1 5o

cc cc - 3o.oo « cc cc - 4o.oo - 2.00

cc er - 4o.oo cc cc cc - 5o.öo - 2.5o

cc cc - 5o.oo cc cc cf - 60.00 - 3.oo

cc cc - 60.00 cc cc cc - 80.00 - 4.oo

cc cc - 80 00 CC <£ cc - 100.00 - 5.oo

cc cc - 100.00 cc CC cc - 120 00 - 6.00

cc cc - 120,00 cc cc cc - i4o.oo - 7.00

cc cc - i4o.oo cc cc cc - 170.00 - 8.5o

cc cc - 170.00 cc « cc -200.00 - 10.00

cc cc - 200.00 cc cc cc - 25o.oo *- 12.5o

cc cc - 25o.oo cc cc cc - Soo.oo - i5.oo

En wanneer de aecijns boven de drie honderd

guldens bedraagt, zullen er een of meerder aanvulliugs-zegels naar evenredigheid van den meerderen accijns bij het zegel van vijftien guldens moeten gevoegd worden.

De consent- of gelei-biljetten tot het doen malen van niet aan den accijns onderworpen graan, of tot het vervoeren van meel of brood benoodigd, zullen, in verband met de kwantiteit, moeten geschreven zijn op een zegel, te betalen door de belanghebbenden, naar het volgende tarief:

Beneden de vijf schepels graan, mitsgaders be3 ♦