is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is het, dat Wij, den Raad ran State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze*.

EERSTE GEDEELTE.

Van den aanslag van het gedisteleerd hij de fabrilaadje.

Art. i. Binnen het Koningrijk der Nederlanden zal worden geheven een accijns van allen brandewijn van koren, of van andere meelachtige zelfstandigheden, brandewijn van wijn, als mede van alle gedisteleerdc wateren en likeuren, die binnen hetzelve gestookt zullen worden.

Deze accijns zal van de voorschreven brandewijnen worden geheven bij den uitslag uit de stokerijen en branderijen, tegen twaalf guldens per vat, voor gedisteleerd van tien graden ; zullende deze accijns wegens meerdere of mindere sterkte worden geheven volgens het hierna volgende tarief.

TARIER