is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De distelateur, die zich hiermede mogt bezwaard achten, zal zich aan Ons kunnen adresseren, om in dat geval te beslissen zoo als het behoort.

De branderijen worden 'verdeeld in klassen cn in soorten , als hier na volgt.

Vau de verdeeling der brandérijen in klassen•

10. De branderijen worden gerangschikt in zes klassen.

Onder de eerste klasse zullen begrepen zijn aiie branderijen, in welke één of meer ruwketels gevonden worden, dienende tot overhaling der beslagene grondstoffen, en waarvan elk eene ruimte van 15 vaten of daarboven inhoudt.

Tot de tweede klasse zullen beliooren al de branderijen , in welke elk der ruwketels eene ruimte vati 10 tot beneden de 15 vaten bevat.

Onder de derde klasse zullen begrepen zijn die branderijen, in welke ieder der ruwketels eene ruimte van 5 tot beneden de 10 vaten inhoudt.

Tot de vierde klasse zullen behooren al de branderijen in welke de ruimte van ieder der ruwketels minder dan 5 vaten bedraagt.

Onder de vijfde klasse zullen begrepen zijn de branderijen of stokerijen , in 'welke de grondstoffen uit vruchten of andere speciën , hoe ook genaamd , behalve graan, bestaan, en waaiiu eeu of inecr beslagbakken