is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder yau ten minste zes vaten ruimte en «en of meer ruwketels ieder van tenminste 75 kannen inhoud, gevonden worden.

Onder de zesde klasse zullen gerangschikt worden de fab rijken van allerhande fijne likeuren, da Werkplaatsen van distelateurs en andere fabrikanten, •welke moutwijn , likeuren, en andere geestrijke vochten overhalen, zonder tevens het beroep van brander of atoier van hes^gen grondstoffen, uitteoefenen. Deze trafijken zullen vermogen te zamen gesteld zijn uit één of meer disteleerketels van onderscheidene ruimte.

Van de onderscheidene soorten waarin de vier eerste klassen afgedeeld worden.

i4. Ieder der vier eerste klassen van de bij het voorgaande artikel breeder omschreven branderijen, zal in twee soorten verdeeld worden.

Tot de eerste soort zullen behooren de branderijen in welke men, en ruw stookt, of het beslag disteleert, en den moutwijn overhaalt, en tot de beide bewerkingen, zonder onderscheid, denzelfden ruwketel of dezelfde ruwketels gebruikt.

Onder de tweede soort zullen begrepen zijn do branderijen, in welke men zoo als omtrent het laatstvoorgaande soort is gezegd , en ruw stookt, of het beslag disteleert en den moutwijn overhaalt, maar in welke men voor elke der beide bewerkingen, uitsluitend, afzonderlijke ruwketels gebruikt.