is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■verschillende verrigtingen die elkander omtrent de distelatie moeten opvolgen, te beginnen, szoo als liet beslaan der grondstoffen , de ruwstoking van het beslag, de overhaling van den moutwijn of ander gedisteleerd, zullen gehouden zijn deswege aangifte te doen bij den daartoe aantewijzen ambtenaar van de ^ccijnsen , in het ressort waaronder zijne branderij gelegen is. Deze aangifte zal moeten geschieden , daags vóór het eerste beslaan van meelspecien, of andere grondstoffen.

Deze aangifte zal door den brander of deszelfs gemagligden , schriftelijk moeten geschieden, en zal moeten behelzen : i9. De plaats en de dagteekening;

2°. Den naam of de firma des aangevers; 5°. De branderij, derzei ver merk of andere aapwijzingen, geschikt om dezelve te onderkennen; 4°. Den dag eri het uur waarop het vuur onder den ruwketel of andere ketels zal aangestoken worden , om het water heet te maken, hetwelk tot het beslaan der grondstoffen benoodigdis; 5°. Den dag van het eerste beslag;

6°. Den dag van het laatste beslag;

7°. Het getal, de nommers, den inhoud der beslag-kuipen, gisttobben en kransen, en de orde, volgens welke men van dezelve, gedurende de werkzaamheden, eiken dag gebruik zal maken. De beslagbakken zullen volgens het vo!g-

C 5