is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öVertesteken, aantevullen , te versnijden of te verlengen? als hem tot gerijf van zijnen handel zal goeddunken»

Dezelfde bevoegdheid is aan de branders en stokers toegestaan , niet alleen in hunne grondbakken ea pakhuizen die tot het lokaal der branderij behooren en van dezelve een gedeelte uitmaken , maar ook in zoodanige pakhuizen, kelders of andere bergplaatsen , dienende tot nederlagen van binnenlandsch gedisteleerd, hetwelk zij, hetzij uit hunne branderijen of pakhuizen, die van dezelve een gedeelte uitmaken, hetzij van elders, moglen hebben ingeslagen.

De handelaar in het groot en de stoker of brander , voor zoo verre deze laatstgemelde pakhuizen, kelders of andere bergplaatsen betreft, zal echter gehouden zijn, van deze bewerking, voor zoo veel dezelve eene vermeerdering van drank ten gevolge hebbe , schriftelijk kennis te geven aan den ontvanger , ten einde de rekening en peiling behoorlijk zal kunnen gehouden en gedaan worden. Ingeval bij peiling en verificatie eenige overmaat ontdekt Wordt, zal da handelaar in het groot, stoker of brander , dezelve < niet mogen dekken , door het voorgeven van eenige vermeerdering van drank, ten zij hij deswege, vóór dat de peiling begonnen is, volgens schriftelijke opgave, bij den ontvanger in rekening is aangeslagen.

53. Geen stoker, brander of handelaar in het groot, ral binnenlandsch gedisteleerd, waarvoor hij