is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoo ver de uitvoer langs andere kantoren ttiogt worden verlangd, zal het aan de generale directie vrijstaan dezelve toe te laten , mits op denzelfvoet als boven, en dat haar op eene voldoende wijze van de ware bestemming der dranken blijke.

Zoodanige uitvoer zal niet mogen geschieden dan met behoorlijk consent-biljet , afgegeven door den ontvanger, waaronder de stokerij of bergplaats behoort, en nadat het gedisteleerd, alvorens, door de daartoe gestelde roeijers, zal zijn onderzocht en voor hoeveelheid , soort en sterkte zal zijn opgenomen.

De meergemelde afschrijving zal niet verleend worden, dan nadat aan den ontvanger behoorlijk zal zijn gebleken , dat het gedisteleerd het Rijk langs het aangegeven kantoor en binnen den bepaalden tijd is uitgevoerd.

Bij gebrek hiervan zal de accijns, zes weken na dat de bepaalde tijd is verschenen , worden ingevorderd.

63. Aan de stokers, branders en handelaars in het groot, zal behalve de overschrijving bij artikel 54, la. c bedoeld, worden toegestaan, de verkeldedering van binnenlandsch gedisteleerd van hun eene pakhuis, kelder of andere bergplaats, naar het andere, mits beide onder dezelfde ontvangst zijn gelegen en in geerde mindere hoeveelheid dan van twee vaten gedisteleerd, van niet beneden de acht graden sterkte. Deze verkeldering zal echter niet mogen geschieden, dan voorzien van de noodige consent-biljetten , afr