is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geene overstoking zal ingeroepen kunnen worden , dan van dranken , beneden de gehalte van 8 gradeft, ol van eene kenbare bedorvene smaak.

yl!ge-meene bepalingen.

77. Boven en behalve de verzendingen met kwi~ tantien van betaalden accijns, consent-biljetten tot overschrijving of verkeldering, of wel tot uitvoer

voor negotie naar buiten 'slands, zal geen binnenlandsch vervoer van binnenlandsch gedisteleerd in eene hoeveelheid van vier kannen en daar boven mogen plaats hebben, dan voorzien van het ver eis p Vit o vervoer-biljet, op eene boeie van den tien dubbelen accijns en verbeurte van het gedisteleerd.

Om zoodanig ver voer-biljet te bekomen, zal de belanghebbende aan den ontvanger moeten overleg¬

gen eene kwitantie van betaalden accijns of vervoerbiljet, ten bewijze dat hij het te vervoeren gedisteleerd , overeenkomstig de.wet hetft ingeslagen.

Op de overgelegde kwitantie of biljet , zal door den ontvanger der te vervoeren hoeveelheid, soort en sterkte gedisteleerd worden aangeteekend , en als dan tot den uitslag het vereiscute vervoer-biljet worden afgegeven.

De ontvanger zal geene kwitantie van helaaldejccijns , of vcrvoer-bUjfct toelaten, om te strekken ten bewijze van den gedanen inslag, in geval dezelve ouder xyogt zijn dau zes maanden, welken tijd echter