is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste hoofdstuk.

Van de afschaffing en vervanging van vroegere wetten, en van de verschuldigdheid der reg ten.

Art. i. Op het tijdstip, door Ons te bepalen, worden ingetrokken en gesteld buiten werking, de algemeene wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en van de accijnsen, mitsgaders de wet, houdende het tarief der regtea van in- en uitvoer en van waag en rondemaat, de wet op het lastof tonnegeld, zoo veel aangaat de zeeschepen, alsmede de wetten van belasting op het buitenlandsch gedisteleerd, den wijn, de buiten- en binnenlandsche bieren en azijnen , het zout en de pekel, den turf, de steenkolen, de zeep, potasch, parelas ch, souda en weedasch , alle van den 12 den. Mei 1819 (staatsblad n°. 20, 21 , 22 , 23 , 24, 25, 26, 27, 28 en 29); voorts de wetten op de koffij cn op de suiker, beide van den 2i*teni ]yjej i8ig (staatsblad n°. 32 en .33) , de wet op het binnenlandsch gedisteleerd van 15 September 1816 (staatsblad u >0 ) , en eindelijk de wet van den 1 üden Mei 1818 (staatsblad n°. 17), voor zoo veel deze laatste liet binnenlandsch gedisteleerd betreft.

2, Devoorschrcvene algemceneén bijzondere wet-

A 2