is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij welker invoer, met zoodanige vreemde schepen , de Lij het tarief bepaalde regten, in allen geval , zullen moeten worden voldaan.

10°. De goederen, welke met Nederlandsche schepen , uit Nederlandsche havens , worden vervoerd naar Suriname.

11°. Goederen, met Nederlandsche schepen, uit zee aangebragt, en , op voorafgaande schriftelijke permissie van den naastbij zijnden ambtenaar, liooger in graad dan de ontvanger, ter eerste wacht overgeladen in andere schepen, om dadelijk, langs hetzelfde zeegat, weder te worden uitgevoerd;

En eindelijk:

12°. Terugkomende goederen uit de overzeesche bezittingen van den Staat, of welke zijn bestemd geweest voor eene plaats, alwaar dezelve, krachtens een verbod, eerst na hun vertrek bij den afzender hier te lande bekend geworden, niet mogten worden toegelaten; ook zullen de daarvan bij het uitgaan betaalde regten, worden terug gegeven; een en ander, indien van de waarheid der zaak en de identiteit der goederen , aan de administratie blijke.

Deze vrijdom strekt zich niet uit, tot doorgevoerde goederen.

Wij behouden Ons voor, vrijdom van inkomende