is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 en aangeteekend : van de overgeladen e goederen irt fust of emballagie, de soort derzelve, alsmede het getal en de merken der vaten, lusten, balen, enz.; en van de losse of gestorte goederen, de globale hoeveelheid , bevestigd door de onderteekening van den schipper en stuurman , of iemand hunnent wege, en van den ligter - schipper • blijvende de schipper en stuurman verantwoordelijk voor de aankomst ter losplaats van de goederen, aldus in het consent of den ligterbrief vermeld.

21. De ligter-vaartuigen zijn aan gelijke voorzorgen tegen ongeoorloofde lossing, als de zeeschepen, en de ligtingen aan gelijk toezigt, als de lossingen, onderworpen, behoudens het geval in het volgend artikel omschreven.

22. ïugeval storm of onvoorziene ongevallen het vragen van consent tot ligting onmogelijk mogten maken, zal het den schipper geoorloofd zijn, goederen in ligters over te doen, mits doende blijken van voldoende redenen, welke hem het vooraf vragen van consent hebben onmogelijk gemaakt, en ieder ligter-schipper worde voorzien van cene ver-^ klaring, door den zeeschipper en stuurman geteekend , en bevattende opgave der goederen , aan den ligter mede gegeven.

Nalatigheid in de afgifte van zoodanige verklaring

B 2