is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch indien, om bijzondere reden, duplikaat-paspoorten mogten zijn verleend, zullen de originelen onder den schipper verblijven.

58. Aan den schipper zal, op zijn verzoek, een afschrift der acte van afrekening worden ter hand gesteld, hetgeen altoos zal moeten geschieden als een 'schip ongeladen uitgaaX, alleen om naar eene andere nederlandsche haven te verzeilen, en hetwelk alsdan zal worden aangeteekend op het afschrift, om bij de weder uitvaart het origineel te vervangen.

5g. De schipper en stuurman zullen, daarenboven , moeten verklaren, dat zij de goederen, welke op de overgegevene dokumenten zijn uitgedrukt, geladen en aan boord hebben, en geene andere; waartegen aan den schipper zal worden afgegeven eene acte van visitatie of uitklaring.

60. De schippers, na gedane visitatie en uitkering , eenige goederen zullende innemen , moeten andermaal sein doen, en zal de nadere visitatie en kiaring op dezelfde wijze als voren moeten geschieden.

61. Zoo eenige goederen, door kagen of andere vaartuigen , aan eenige schepen, ter uiterste wacht gepasseerd zijnde, worden nagebragt , zijn de zeeschippers niet gehouden wederom sein te geven; doch geene vaartuigen