is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogt noodzakelijk maken, zal, op het daartoe van wege Je belanghebbenden aan den eersten ambtenaa* ter plaatse te kennen tc geven verlangen, de opslag, pp plaatsen waar een publiek entrepot gevestigd is, in hetzelve moeten geschieden, efa anders onder wederzijdsche sluiting , gedaan moeten worden in eene wel verzekerde bergplaats, daartoe door den belanghebbenden aan te wijzen , of ten zijnen koste te verschaffen , en die ia zoo verre zal plaats houden voor een lauds pakhuis.

85. Voor gelijken tijd als deze opslag zal voortduren , en die met langer dan uiterlijk zes maanden zal mogen zijn, zal, door denzelfden ambtenaar, des noodig, verlenging van den tijd op het transito-pasr poort worden verleend,

84. Bij het uitvoeren der goederen, zal derzelver identiteit behoorlijk moeten worden nagegaan , en het transito-paspoort, na afteekening op het laatste

| kantoor of van uitklaring, worden ingetrokken , om , na geboekt te zijn, onverwijld te worden terug bezorgd I aan het kantoor der uitgifte, ten eipde de borgtogt

worde vernietigd.

Re afteekening op het transito-paspoort ter laatste wacht or kantoor, moet geschieden door twee atnbtenaien, en belatten, niet alleen dat de goederen conform zijn bevonden , maar ook en vooral de stel-