is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verkoop zal in alle gevallen in hut opsjibaaf ö-m den meestbiedenden moeten geschieden.

112. De ten invoer Verbodene goederen zullen Worden verkocht onder voorwaarde Van verzekerden terugvoer over hetzelfde kantoor, langs hetwelke zij zijn ingekomen , doch vrij van regten.

113. Aan de genen, welke binnen den tijd van twee jaren na den verkoop , bewijzen zullen daarop légt te hebben , zal de opbrengt van den verkoop der goederen, na aftrek der kosten, en van de niet ver^ bodene goederen tevens van de verschuldigde regten en accrjusen, worden uitgekeerd»

114. De zuivere opbrengst niet binnen den daartoe bepaalden tijd zijnde opgeëischt, zal dezelve voor 's Rijks kas verkregen , en dienvolgens bij de administratie definitivelijk in ontvang genomen worden.

115. Wanneer ónder de goederen, in dit hoofdstuk vermeld , spoedig bederfelijke gevonden worden , zal de directeur den publieken verkoop, na voorafgaande autorisatie, te verleeneu op den voet art. in omschreven, onmiddellijk kunnen doen plaats hebben. In dat geval zal de opbrengst van den verkoop niet dan na verloop van drie jaren , na den opslag der goederen, definitivelijk voor 's Rijks kas verkregen worden.