is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ééacn dag wordt volbragt en de aard der lading zulks vordert, order stellen, dat de dokumenten ten kantore Van den ontvanger , gedurende den nacbt, worden in bewaring gebiagt, hetgeen omtrent accijns-goederen moet geschieden, en waarvan een bewijs aan den belanghebbenden zal worden afgegeven.

Na volbragte lading of lossing en gedane visitatie of verificatie , zullen de ambtenaren de dokumenten behoorlijk afteeker.en, met uitdrukking van dag en jaartal, zoo de lading of lossing wordt aangevangen met hunne vooi'kennis, doch buiten hunne gestadige tegenwoordigheid, weswege zij altoos verantwoordelijk blijven, en het geen omtrent accijns—goederen nimmer mag plaats hebben, moet zulks vooraf door hen op de dokumenten zijn aangeteekend.

134. Geene goederen mogen, tot transport van de eene binnenlandsche plaats naar de andere, worden ingenomen in uitgaande of inkomende schepen, noch in ligters die nog te lossen hebben , ten zij met bijzondere permissie van den eersten ambtenaar ter plaatse.

135. Geene dokumenten tot lading of lossing worden verstaan eenige kracht te hebben voor zonsopgang, of na zons-ondergang, noch op zondagen en wettige feestdagen, ten zij, in bijzondere omstandigheden, door den eersten ambtenaar ter plaatse