is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze acte zal, Lij Let weder uitvaren, óp de uitersts wacht moeten worden vertoond en overgegeven.

iSg. De ambtenaren zullen de uitgaande dokumeuten en transito - paspoorten, na gedane \i>itatie en in orde bevinding, ahoos wedergeven aan de genen, die dezelve Lebben vertoond, uitgezonderd op de uiterste wacht, alwaar dezelve moeten ingetrokken worden.

140. Zoo ook zullen de inkomende paspoorten en consenten tot lossing , op de losplaatsen, na lossing en visitatie of verificatie, worden ingetrokken.

Bij de intrekking der voormelde dokunienten en ook van volg-brieven, als mede van transito- en binnenlandsche paspoorten en gelei-biljetten voor de kustvaart en vervoer van de eene binnenlandselie plaats naar de andere over vreemd grondgebied, zal aan de houders, die zulks mogten verlangen, daarvau een recepis , extract of ander geschikt bewijs , gratis worden afgegeven.

141. Inkomende of uitgaande rivier- en uitgaande zeeschippers, door gebrek aan water of andere buitengewone omstandigheden genoodzaakt, tu?schen de eerste wacht- en lusplaats, of tusschen de laadplaats en laatste wacht, eenige goederen te ligten en in andere vaartuigen over te zetten , zullen zulks niet mo-