is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen niet moeten kunnen verstaan, zal (le derde keurdet* worden benoemd door het gemeentebestuur der plaats , waar de directie is gevestigd.

i52. Bijaldien iet verschil tusschen de eerste en tweede meting, weging, roeijing , proeving of keuring, of dat tusschen het tweede en derde onderzoek. minder dan bedraagt, zullen de kosten, op dit nader onderzoek gevallen , komen ten laste van den genen, die hetzelve heeft gevraagd.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Van de te waling en verzegeling.

1.53. De administratie is bevoegd , harentwege , alle inkomende of uitgaande beladene schepen, vaaren voertuigen door wakers te doen vergezellen , of de ladingsplaats, of wel de goederen te doen verzegelen of plomberen, bij invoer, tot na aankomst ter losplaats, en bij uitvoer tot bij het verlaten van 'sRijks grondgebied, en zulks ten haren koste, behalve in de gevallen, bij het volgende artikel omschreven.

Doch de schippers zullen , op eigen kosten, de wakers, zoo lang zij aan boord zijn, van spijs en drAnk voorzien : derzelver getal is gewoonlijk twee, en mag dat van drie nimmer te boven gaan.