is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatstgemelden aan de beambten Overgeven , bij verzuim waarvan, de dokumcnten derzelver kracht zullen

\

verliezen.

172. Deze vervoer zal omtrent de accijns-goederen niet worden toegelaten in mindere hoeveelheden dan bij de bijzondere wetten daarvoor, of voor den uitvoer onder afschrijving, is bepaald , ten zij de accijns is voldaan , en alzoo geene af- of overschrijving van crediet kan te pas komen als in welk geval de goederen vallen in de termen van art» 170.

175. Buiten het laatstgemelde geval, zal dezelve vervoer, onder verzekering van den accijns en der uitgaande regten, geschieden op consent-biljet, te verkrijgen na aangifte en overigens op den voet als bij uitvoer onder afschrijving ; des dat de laatste afteekening zal moeten gedaan worden ter plaatse der bestemming; en zijn overigens de strafbepalingen en voorschriften dezer wet omtrent de verifi ca li-en, lading , lossing uit- en invoer, op dezen vervoer respectivelijk bij het uitgaan en weder binnenkomen van toepassing, met dien verstande dat de consent-biljetten onder weg met geene andere dokumenten behoeven te worden verwisseld.

174. De consent-biljetten zullen ten kantore der bestemming verblijven, en na daarop gedane verï-