is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt tot berging van geslokene goederen, zal de bevoegdheid tot visitatie , in voege voorschreven, zich ook tot deze woningen of panden in opene plaatsen van meer dan twee duizend zielen, en ten aanzien der accijns-vrije goederen, zelfs tot de woningen of panden in opene plaatsen binnen den afstand van de landgrenzen in art. 162 omschreven, uitstrekken, alles met dat effect, dat de daarin gevonden wordende goederen , die vreemd zijn aan het bedrijf en de gewone behoefte van den bewoner of gebruiker, zullen beschouwd worden te zijn eene verbodene nederlage, waarop art. 177 is van toepassing.

182. De adsistentie en autorisatie, in het voorgaande artikel gemeld, wordt niet Vereischt tot de dadelijke visitatie van de huizen of andere voor afsluiting vatbare plaatsen, op het in art. 177 omschreven terrein , in welke goederen , aan het onderzoek der ambtenaren onttrokken , staande dat deze dezelve vervolgen , mogten worden ingebragt of opgenomen, en hoedanige aldus ingebragte of opgenomene goederen zullen geacht worden eene verbodene nederlage uit te maken, op den voet, in het voorgaande artikel vastgesteld.

Bij vervolging als voren, zal ook visitatie op heeterdaad en zonder adsistentie kunnen geschieden in de huizen , schuren of panden, in welke de goederen worden ingebragt of opgenomen, in opene plaatsen 'V \ '

\ ' ' S •