is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Tot de goederen , welke de gepatenteerde kooplieden, winkeliers eu debitanten voor bunnen liandel benoodigd hebben, mits de inslag van de goederen met kwitantien van betaalden accijns of vervoer-biljetten, van geen ouder datum dan van zes maanden, zij gejustifleeerd. r>°. Tot fabrikanten en kooplieden , voor goederen wegens welke zij doorloopend crediet of crediet op termijnen genieten.

4Tot de goederen , bij partikulieren tot hun biiisselijk gebruik voorbanden, onder verpligting eebter , dat door dokumenten , niet ouder zijnde dan zes maanden, zal moeten worden gejustifleeerd de inslag der navolgende goederen, wanneer derzelver hoeveelheid grooter is dan dc hierna bepaalde:

Zout 5 ponden.

Gedlsteleerd 5 kannen.

Azijn 6 kannen.

8o kannen.

Alles berekend per ziel of lid des huisgezins, kinderen van vijf jaren hieronder begrepen.

Voor den wijn , zal de hoeveelheid per huisgezin niet grooter mogen zijn dan 116 kannen, wanneer er gcenc dienstboden zijn, en 23i kannen , wanneer er