is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende personen , waardoor in het algemeen worden verslaan dezulke, die zich buiten het geval stellen van in de proce sen-verbaal van bekeuring aangeduid te worden.

Geen ontslag tegen borgtogt verleend zijnde , zullen de goederen onder beheer van de administratie verblijven , tot dat, achtervolgens de wet, over dezelve voorloopig of definitief zal kunnen beschikt worden.

Bij ontslag onder borgtogt van naar de waarde belaste goederen, zal de overeengekomene waarde tevens dienen tot berekening der boete , die door schipper , voerman of anderen mogt zijn beloopen , en anderzins volgens de gedane aangifte, of zoo geene aangifte geschied is, alsdan naar den opbrengst van den verkoop, of, des noods , naar de taxatie van de waarde door twee of, zoo noodig , drie beëedigde makelaars of andere deskundige onzijdige personen , te benoemen door het hoofd van het gemeentebestuur ter plaatse alwaar de goederen zich bevinden.

245. Aangehaalde goederen zullen niet kunnen worden verkocht vóór dat het vonnis tot confiscatie gewezen zal zijn. Goederen echter , aan spoedig bederf of vermindering onderhevig, zullen, op last van den directeur in de directie, kunnen verkocht worden , na bekomene autorisatie van den president der regtbank, welke op enkel rekwest zal verleen'? worden.

' ' li