is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252. Wanneer meer dan ééne aanhaling op onbekenden geschied is, onder het ressort van dezelfde regtbank, en de waarde van elke aanhaling afzonderlijk de som van vijf— en twintig guldens niet te boven gaat, zullen de dagvaardingen in één exploit begrepen kannen worden en de actiën gezamenlijk voor de regtbank aangebragt, te dien effecte , dat daarop bij een en hetzelfde vonnis zal regt gesproken worden.

2 55. Kleinigheden, hieronder uitgedrukt en aangehaald ia mindere hoeveelheid dan bij elk derzelve gemeld , als : brood twee honderd ponden , meel honderd en vijftig ponden, vleesch of spek vijjtig ponden , zeep dertig ponden, zout vijftig ponden , suiker twintig ponden , olie van rond en plat zaad , tachtig kannen, wijn twintig kannen , bier honderd en vijftig kannen, azijn honderd en vijftig kannen , jenever of andere gedisteleerde wateren, veertig kannen, steenkolen vijftig ponden, zullen, op last van den directeur, in wiens directie de aanhaling is geschied, worden aangeboden aan het gemeentebestuur der plaats van aanhaling, ten einde aan da armen van zoodanige plaats te worden uitgereikt tegen dadelijke voldoening van de helft der waarde. De voorzitter van het gemeentebestuur zal twee onzijdige lieden benoemen, die de waarde der goederen zullen taxeren.