is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goeding of tertfggaVe van betaalde regten , indien blijkt, dat de goederen uit afgescheidene deelen van eenig geheel zij* zamengesteld, zoo als van onparige schoenen , handschoenen en dergelijke, in voege, dat die zaraenstelling- is te beschouwen als opzettelijk geschied met het oogmerk om 's Rijks regten op de waarde van het geheel te verkorten , als wanneer de dokumenten voor zoodanige goederen , naar het tweede lid van art. 128, zullen worden gehouden als sub- en opreptief verkregen, te dien effeete, dat dezelve zullen vyorden ingetrokken, en de goederen, welke ten inof doorvoer waren aangegeven , moeten worden tejixg gevoerd, naar buiten s lands.

263. De benaderaars zullen na de kennis beïiOming van de toewijzing» en vóór het als hun eigendom aanvaarden der goederen, het nemen van stalen of het maken van eenig gebruik derzelve , hoe ook genaamd , aan de benaderden moeten betalen de aangevene waarde der goederen, Waaronder de fusten en eniballagie mede zijn begrepen , en daarenboven tien percent; indien de betaling binnen vier-en-twintig uren na den ontvangst der toewijzing geschiddt, elf percent, als zij tusschen de eerste en tweedemaal vier-en-twintig uren , en twaalf percent als zij eerst tusschen de tweede- en derdemaal vier-en-twintig uren plaats heeft.

De betaling binnen de driemaal vier-en-twinUg uren niet zijnde geschied, zal de benadering , indien de