is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN^

(N°- %•) fVET van dén 26st«n- Augustus 1822 , houdende het Tarief van regten op den In- , TJit- en Doorvoer van alle goederen, waren en loopmanschappen.

WiJ WILLEM, hij de gratie Gods, KoninQ der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., em.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bij de wet van den iaden Julij 1821 (staatsblad n°. 9)^ artikel 2, onderdeel V, litt. q, mitsgaders artikel 10 r 11 en 12 is bepaald, dat in het stelsel van 's Rijks belastingen zal zijn begrepen een ophef van regten Op den in- , uit- en doorvoer van alle goederen , waren

A