is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVOER. UITVOER' 1 J. ^t>ER£ n„D

u BEPALINGEN.

| GEDISTELEEHD, op fles- , \i j ___

sclien vau 116 of meer op ,0 f

het vat. de 100 flesscben. f 4.00 t 1*3 (»

GEMBER, (droogej de 100 pond. f 060^ ï °-4 ^ ,

„ (.geconfijte) de 100 pond. f ö.ooj f z-c<s

GEST. ' 3 P«. I pet-

,0 f

GIERST. de 100 pond. f °-3° f

GLAS. |

„ Allerhande glas en glaswerk , met uitzondering

van dat, hetwelk langs J'

den Rijn wordt inge- , 1

voerd. 6 pet. f pet.

„ Allerhande , langs den J'

Rijn ingevoerd wor- ( c'

dende. 4 Pc£- s o5 ^

„ Flesschen. de 100 stuks, f 3-00 f o. J

„ gebroken glas of gruis „ , v"

van glas. het vat. f Q-05 verbou- ^

GOlt, (Senegaalsche. Barba- c c 6° ^ I

rijsche en Arabische) de 100 pond. f 1.20 f 0'

„ Ammoniak, Assa Fceti- , ,, ijKjjk\

da, Copal, Galbauutn m ') ,

en Guttae. de 100 pond. f 3-°° f t f I

„ Guayac. de 100 pond. f 2.00 f j- t . J

„ Mastik. de 100 pond. f 2.50 * \ 0° c 1' I

„ Mirrhae. de 100 pond. f 2.00 f i- t _ i|

„ Olibsnmn.' de 100 pond. f 1.00 f °^0 f ;|

\ » Sai dralc. de 100 pond. f 1.00 f °-0 t A fi

| Euphorbium. de jöo pond. . 0.50 t |

Geest- van zout, zie Chemicalia. Geitenhaar , '/ie Haar.

G ei 'euvel ion , zie H"iden , vellen , leder. Gepelde gnrst, zie Granen.

Geschut, zie Ammunitie. Gereedschappen van Hout, zie Houtweri ouder Ilnut.

Gereedschappen ran ijzer 1

onder IJzer- z;e '

Gereedschappen van staal 1 "

onder Staa'.

Gewigten , zie Uzer.

Gort of grutten , zie Gf