is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoer, uitvoer. BEPALINGEN.

KOUSEN, mutsen wanten, .. . .

handschoenen,sokken, broek en, rok- , I ken, borstrokken

en alle andere j ^

geweven of gebreide kleedingstuk- J

ken, van katoen, . 1 • « ■.

wol of garen 10 Pct' s P '

„ IJslandsche, schot-,

sche, ldoppenbur- jt

ger en deensche

kousen en wanten. 3 Pct* i P

KRAMERI], daaronder begrepen allerlei bij dit tarief f niet afzonderlijk belaste goe- j ,

deren of voorwerpen, be- .

werkt van papiet, hout, ijzer, s

s~aal, koper en andere meta len, ivoor, schildpad, glas , koraal, barnsteen, valsche

paarlen en gesteenten , of alle j f

andere compositien of za- t t> O'

menstellingen. " Pct* - * f

KRENTEN. de 100 poyd. f 1.00 f °-J° /

KRISTAL (berg-) ruw. rP«- | P£ ' j

„ gewerkt. ö Pct> * ^ ^ (1'

KRITT. (ongemalen) 'tlast: van 2000 p. f 0.20 f °-\0 f

(gemalen) 'tlastvan2000p. f 1.00 1 ' ^

KURK. 0» bladen) 1 P«. f Pct' >

„ (gesneden) 10 Pct* * ^ ^

KURKUMA, (ongemalen) de 100 pond. f 1.00 f f J\.

„ (gemalen) de 100 pond. f i-5° *

Kvent-rozijn zie Rozijnen* K.rip , zie Gaas.

Iirokznad, zie Zaad*

Kruidnagelen, zie Kruiken en Kannen , Kunstbloemen , zie M°d

F 2