is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0o<$ö

INVOER»

uixvoëk- HE BEPALINGEN.

i PC"

LINT van alle soorten. 6 pet. s PcC'

I ' V,

LOMPEN om papier te maken, daaronder be- , begrepen: . " V'

j

Alle oud en onbruikbaar papier , gescheurd of ongescheurd, gebruikt oud lin-

nennengoed eik gedragen lin- j/j

nen kleederen, een pond of\ ,etl. v ;

ineer wegende, en bij het» de ioo pond. f 0.05 verb het gewigt verkocht wordende. j j Oud en afgesleten tonw-i

werk, voorde scheepsvaart] • ^ i ; •. vis .

onbruikbaar. 1

Aan stukken gekapt of ge-: . t,

pluisd touwwerk , en afgesleten vischwant. ;

LOOD in blokken of ander ,

plat loód, mitsgaders o-l° \

oud lood. de 100 pond. f 1-35 ' , '

„ geplet of op eenige , j

andere wijze bewerkt, . 0,j 0 ,J

alsmede hagel. de 100 pond- f 2.35 ,

i . . r r O-i0 I*

LOODWIT. de 100 pond. f 4.00 t

0,2o

L-IIM. de 100 pond. f 4 00 f . .

af

LIJM VLEES CH en afval van _ erbode"-

ïeder. 2 Pct* v L

Linnen, zio Lijnwaden.

Linnen, oud linnengoed en gedragen linnen kleedereu , zie Lompen-