is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zadelmaterswerk, zie Lederwerk, onder

Buiden en vellen, enz.

Zalm, zie* Visch.

Zark.cn, ziu Steen.

K 5

| > Ö,J20NDE.

INVOER. UITVOER' BEPALINGEN.

__ f 1

WIJN: op fust. het vat. f o.io f J' i

,, op flesschen van 116 of o-5° '

meer op het vat, de 100 flesschen f 5 -00 f ' f

WIJNSTEEN. de ioo poud. f 0.50 f °°°

IJZER: erts. I pet. verboden-

,, gegoten, in ruwe blok- ; ken of stukken van allerlei gedaante, zoo als

dezelve onmiddellijk e

uit de grofsmederijen 0o

komen. de 100 pond. f °-25 c

„ smeed-ijzer , staf-ijzer c0.°5

en roeden. de 100 pond. t 4.55 t

„ gegoten ijzerwerk en gereedschappen, als

platen , kagchels, aau- f

beelden, gewigten en - , . e a jo

gegoten potten de 100 pond. ' 0.3° 1 ^

„ ankers,gegoten en ge- 0 jo

smeed. de 100 pond. t 3.25 1

„ gesmeed of geslagen

ijzerwerk, platen, bla- , f

den, pannen, zout- f 0.j0

pannen. de 100 pond. t 10.35 * ^

,, ijzeren nagels of f 0.i°

spijkers. de 100 pond. 1 6.30 1 .•

„ ijzeren hoepen, pijp- . „ e 0 l° ( .

en mombandan, de 100 pond. f 10-35 f 0 l° ^

ijzerdraad. de 100 pond. f 3-25 1 , ct.

>, oud ijzer- Verboden. P , *

ZAAD. r , o.ic f 1

» Alpister of kanarie-zaad. de mudde. f 0.20 0^o , , -(

» Anijszaad. de 100 pond. f 1.00 r o>l0

„ Mosterdzaad. de mudde. f 0.15