is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°.4o.) WET van den 26sten Augustus i8ss1 waarbij, naar aanleiding van art. 31 der grondwet, aan den Koning in vollen eigendom worden overgegeven eoo veel domeinen, als een duiver inlcomen van vijf tonnen gouds opbrengen.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut I doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben art. 5o en 01 der grondwet, luidende als volgt:

Art. 5o.

. 9

« De Koning geniet uit 'slands kas een jaarljj&scli « inkomen van f 2,4oo,ooo."

A