is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Len gedeelte bouwland, groot i morgen 4oo roeden, oude maat, in de gemeente Megen, n°. 173 van den domeinlegger A , pachter van der fleijde.

Een gedeelte bouwland, groot 5oo roeden, oude maat, in de gemeente Megen, n°. 174 van den do- • meiiilegger A, pachïer Witziers. *

Een gedeelte bouwland, groot 4oo roeden , oudë maat, in de gemeente Megen, r.°. 1 yö van den domein-, legger A , pachter van Erp.

Een gedeelte bouwland * groot 1 morgen, oude maat, in de gemeente Megen, n". 176 van den domeinlegger A, pachter Konings.

Een gedeelte bouwland , groot 1 morgen 100 roeden , oude maat, in de gemeente Megen, n°. 177 van den domeinlegger A, pachter van Buuren. • Een gedeelte bouwland , groot 1 morgen 100 roeden 4 oude maat, in de gemeente Megen, np. 378 van den domeinlegger A, pachter van der Kamp.

Een gedeelte bouwland , groot 1 morgen 100 roeden,oude maat, in de gemeente Megen, r.®. 17^ van den domeinleggrr A,. pachter de Keyzer.

Onder het ressort van liet Jcariloor der registratie en domeinen te Boxmeer.

Een bouwhof, de Hof, op de voorplaats bij het kasteel, groot 10 morgen 4oo roeden , oude maat, in de gemeente Oploo, n°. 4 van den domeinlegget A, pachter li. Bergmans.