is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente Oosterhout, n°. i;4 van den domei nlegler A, pachter Akkermans.

Een gedeelte hooiland, groot i buinder, in de gemeente Oosterhout, a°. 175 van den domeinlegger A, pachter Akkermans.

Een gedeelte hooiland, groot i buinder, in de gemeente Oosterhout, n°. 176 van den domeinlegger A , pachter van Dijk.

Een gedeelte hooiland, groot i7S roeden, oude maat, in de gemeente Oosterhout, no. 177 van den domeinlegger A, pachter van Dongen.

Onder het ressort van het lantoor der Te gis t ra tie en domeinen te Heusden»

Een gedeelte rietland , groot 2 morgen 521 roeden, oude maat, in de gemeente Dussen , no. 1 vall den domeinlegger A, pachter B. Koning.

Een gedeelte griend- en biesland , groot 4 morgen , oude maat, in de gemeente Dussen, n°. 2 van den domeinlegger A, pachter A. Vissers.

Een gedeelte griend- en biesland , groot 8 morgen 4oo roeden, oude maat, in de gemeente Dussen, po. 5 van den domeinlegger A, pachters gebroeders Pit.

Een gedeelte griend- en biesland , groot 9 morgen , 4a loeden, oude maat, in de gemeente Dussen , no. 4 Van den domeinlegger A, pachters gebroeders Pit. Ecu gctle: !te hooi- en rietland, groot 28 morgen