is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude maat, in de gemeente Werkendam, no. 55 val' den domeinlegger A, pachter Vogelenzang.

Een gedeelte rietland, groot 4 morgen, oude ma»1' in de Werken, n°. 54 van den domeinlegger pachter Verdoorn.

Een gedeelte rietland, in de Werken, no. 55 val1 den domeinlegger A, pachter van Houweningen.

Een gedeelte rietland, groot 5 morgen 26 roede"' oude maat, in de gemeente Woudrichem, n0. 57 va" den domeinlegger A, pachter Vogelenzang.

Een zandplaat, groot 4 morgen oude maat, 1,1 de gemeente Woudrichem, no. 59 van den domei11 legger A, pachter van der Peil.

Een zandplaat, groot 7 morgen, oude maat, iti ''C gemeente Werkendam, n°. 60 van den domeinlegger ^ pachter Swets.

Eenig riet, groot 1 morsen, oude maat, in de ge meente Werkendam, no. 61 van den domeinleggsr pachter Hansem.

Een gedeelte biezen, groot 7 morgen , oude m»9 ^ in de gemeente Dussen, n°. 6a van den domeink'gc1 A, pachter Kooy. ^

Eenig hooiland in de gemeente Wijk, n°. 111 v den domeinlegger A, pachteres de gemeente Wijk'

Eenig rietland, groot x morgen 5oo roeden, °l'^ maat, in de gemeente Veen, n°. n4van dendomel legger A , pachter Kamerman.

Ecïiig hooi- en weiland, in de gemeente Heuf^