is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den * öüde maat, in de gemeente Houtem's»« , n°t Van <len domeinlegger A, pachter Ivens.

Een gedeelte zaailand en uijk, groot g gemeten I97 roeden, oude maat. in de gemeente Iloutenisse* n°' 111 vnn (len domeinlegger A, pachter Verbeest.

Een gedeelte zaailand t groot 5 gemeüen 292 roeden, oude maat, in de gemeente Hqutenijse ,n°, 112 van den domeinlegger A. pachter van Passel.

Een gerleelte zaailand en dijk, groot 8 gemeten 190 roeden 4 oude maal, in de gemeente Houteniss» en Hengstdijk n°. n3 van den domeinlegger A4 pachter Kolegetn.

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 120 gemeten 3g5 roeden, oude piaat, in de gemeente Homenisse„ 11°. n4 van den domeinlegger A, ' pachter Schelfhout*

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 43 gemeten 282 roeden, oude maat, in de gemeente Iloutenissö en Hengstdijk, nQ. ii5 van den domeinlegger A, pachter Waterschoot 1'ainé.

Een gedeelte zaailand, grootS gemeten 274,roeden, oude maat , in de gemeente Houtenisse en Hengstdijk, nQ. 116 van den domeinlegger A, pachter Ruis.

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 7 gemeten 270 roeden, oude maatj in de gemeente Houtenisse en Hengstdijk, n» n7 van den domeinlegger A, pachter Sikkeleris.

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 25 gemeten 262 roeden, oude maat, in de gemeente

D 2