is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude maat, in de gemeente Houtenisse, n°. 127 van den domeiulegger A, pachter Florijn.

Een gedeelte zaailand, groot 6 gemeten 56 roeden, oude maat, in de gemeente Houtenisse , n°. 129 van den domeiulegger A, pacliter Kanleren.

Een gedeelte zaailand , groot 7 gemeten 225 roeden oude maat, in de gemeente Houtenisse, n • 100 van den domeinlegger A, pachter Coppendijk.

Een gedeelte"zaailand, groot 8 gemeten roeden, oude maat, in de gemeente Houtenisse, 11°. l3a van den domeinlegger A, .pachter Rover.

Een gedeelte zaailand, groot 8 gemeten 2o4 roeden , oude maat, in de gemeente Houtenisse, n • io.) van den'domeinlegger A, pachtèr Vaal.

Een gedeelte zaailand, groot 4 gemeten 246 roeden, oude maat, in de gemeente Houtenisse, no. i34 van den domeinlegger A , pachter Rover.

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 15 gemeten 20 roeden, oude maat, iri de gemeente Houtenisse, n°. i35 van den domeinlegger A., pachter Wasleel.

Een gedeelte zaailand en dijk, groot 5 gemeten 55 roeden., oude maat, in de gemeente Houtenisse, n°. 106, van den domeinlegger A, pacliter' Rossell.

Een gedeelte zaailand eu dijk , groot 25 gemeten 296^ roeden , oude maat, in de gemeente Houtenisse, n°. 107 van den <1 omeinlègger A, pachter Neve.

Een gedeelte zaailand, groot 9 gemeten 117 roe-

D 5