is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| li". 186 vaii den (lomeinlegger A , pachter van den Ende.

Een stuk zaailand en dijk, groot 6 gemeten 192 roeden, oude maat, in de gemeente Grouw, I n°. 187 van den dómeinlegger A, pachter Bauwens.

Een stuk zaailand en dijk, groot 1 gemet 252 roeden, oude maat, in de gemeente Grouw, n°. 188 ! van den dómeinlegger A, pachter Pauwels.

Een stuk zaailand en dijk, groot i6i§ roeden , oude ; maat, in de gemeente Grouw, n». 189 van den domeinlegger A , pachter Bellen.

Een stuk zaailand en dijk, groot 54 roeden, oude maat, in de gemeente Grouw, n°. 190 van den domeinlegger A, pachter Blok.

Een stuk zaailand en dijk, groot 8 gemeten 112 roeden , oude maat, in de gemeente Lagendam , n°. 190 van den domeinlegger A, pachter Bellen.

Een stuk zaailand en dijk, groot 7 gemeten 72 roe: den, oudé maat, in de gemeente Grouw, n°. J96; j van den domeinléggerA, pachter Maat.

Onder liet ressort van het lantoor der registratie en domeinen te Colijnsplaat.

Ëene hofstede, groot n4 gemeten, oude maat, in ! d'e gemeente Colijnsplaat, no. 1 van den domeinlegger 1 A, pachter Koeman.

Eene hofstede, groot i58 gemeten, oude maat, ia