is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cmd« maat, in de gemeente St. Maartensdijk, h°. 244 van den domeinlegger A, pachter van Hemert.

Een stuk bouwland, groot 4 gemeten ï roede, oudo maat , in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 2<io van den domeinlegger A , pachter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 5 gemeten i."5 roeden, Oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 241 van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een si uk bouwland, groot 4 gemeten 76 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, no. 25o van den domeinlegger A. pachter Polderman.

Een stak botiwland , groot 6 gemeten 82 roeden , oude1 maat, in de gemeente St. Maartensdijk, 1.0. 258 van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 4 gemeten 180 roeden, öude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, ri<>. 260 van den domeinlegger A, pachter Polderman. - Een stük bouwland, groot 3 gemeten 36 roeden, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk , 1,0. q6$. van den domeinlegger A, pachter Polderman.

Een stuk bouwland, groot 3 gemeten 206roeden, o«dé hiaat, iii de gemeente St. Maartensdijk, no. 242 van dètt domeinlegger A, pachter van Iïemel't.

Een stuk bouwland, groot 5 gemeten, oude maat, in de gemeente St. Maartensdijk, n°. 25i van den domeinlegger A, pachter van Hemert.

< Een stuk bouwland , groot 6 gemeten 2.T9 roeden,